Portfolio

Hieronder treft u een overzicht aan van uitgevoerde opdrachten, projecten en adviestrajecten.

Koffiebranche

De opdracht
Voor een groeiend en kwalitatief koffiemerk in Nederland werd ons gevraagd om te adviseren bij het genereren van nieuwe klanten in de B2B markt.

Het onderzoek
Wij zijn een gesprek aangegaan met de directeur om een algemeen beeld te verkrijgen over zijn missie, visie en doelen. 

KnowYCNeeds heeft vervolgens een onderzoek uitgevoerd gericht op:
1. Interne organisatie
2. Marktanalyse koffiemarkt
3. Concurrentie onderzoek
4. Verkooporganisatie
5. Afdeling M&C en samenwerking met Sales

Het resultaat
Er is een verkoop & marketingstrategie ontwikkeld en geadviseerd, gericht op B2B klanten, met daaraan gekoppeld een marktbewerkingsplan. Ook is advies uitgebracht op welke manier de continuïteit van de bezetting van sales te borgen is.

Schoonheidsverzorging branche

De opdracht
Een schoonheidsspecialiste bedrijf heeft ons gevraagd te helpen met het generen van nieuwe klanten voor hun nieuwe merk via Social Media.

Het onderzoek
Wij zijn een oriënterend gesprek aangegaan met de eigenaresse om verder in te zoomen op de klantvraag en behoefte. Hierin hebben we gespard over het doel en het bereiken van de juiste de doelgroep en kanalen. Daarnaast hebben we ook de markt, ontwikkelingen en kansen in kaart gebracht.

Het resultaat
Wij hebben een Social Media strategie geadviseerd en geïmplementeerd. In deze strategie is de doelstelling, doelgroep, kanalen en middelen beschreven, afgestemd op de doelgroep “particulieren”. Vervolgens is via Facebook en Instagram een advertentiecampagne opgestart wat binnen afzienbare tijd heeft geleid tot nieuwe klanten.

Semi Overheid

De opdracht
Een organisatie binnen de semioverheid heeft ons gevraagd te adviseren bij de strategische vorming van een nieuw te vormen netwerk voor lokale werkgelegenheid.

Het onderzoek
Het advies heeft plaatsgevonden aan de hand van het Business Model Canvas. Door dit model kan het functioneren van een bestaande organisatie, redelijk snel in kaart worden gebracht, waarbij de klant en klantwaarde centraal staan.

De negen onderdelen van de bedrijfsvoering zijn vóór aanvang van de bespreking door ons en de klant in kaart gebracht. Vervolgens heeft er een inspirerende werksessie plaatsgevonden waarin onderdelen gezamenlijk zijn besproken en wij de klant vanuit de marketinggedachte hebben geadviseerd.

Het resultaat
Er is een succesvolle basis gelegd die vorm en richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van het netwerk.

Transport en Logistiek

De opdracht
Voor een opleidingsbedrijf binnen de sector Transport en Logistiek werd ons advies gevraagd voor de re-branding voor het label management trainingen. Vanuit de markt en klanten was steeds meer behoefte ontstaan aan Middenkader & Management maatwerk trainingen. Daar kon vooralsnog niet aan worden voldaan omdat er alleen een aanbod was van standaard trainingen.

Het onderzoek
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden gericht op:
1. Strategische en organisatorische uitgangspunten
2. Interne analyse (sterktes en zwaktes)
3. Externe analyse (markt en concurrentie)
4. Strategie ontwikkeling
5. Operationeel plan

Het resultaat
Het nieuwe label is geïmplementeerd en middels een creatief concept onder de aandacht gebracht bij bedrijven binnen de sector transport en logistiek. Dit werd erg goed ontvangen in de markt en heeft uiteindelijke geleid tot meer omzet en naamsbekendheid.

Scroll naar top